Visie en Missie

Visie

Wij zijn van mening dat niemand graag aan de kant staat! Iedereen wil toch naar vermogen deelnemen aan het maatschappelijk en werkende leven. Dit is ons uitgangspunt.
De één heeft echter meer mogelijkheden dan de ander. Met name de jongeren en volwassenen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt en/of complexe problematiek behoren tot onze doelgroepen.

Missie

Mind at Work werkt in onderwijs, zorg en arbeid aan de bevlogenheid en competenties van mensen en organisaties. Dit doen wij via onderzoek, begeleiding, training en participatie. Mind at Work onderscheidt zich van andere organisaties. Dit doen wij door de nadruk te leggen op een effectieve wijze van ontwikkelen en toepassen van kennis.