Over ons

Mind at Work is in 1994 opgericht door drs. Elly Zeef als psychologisch onderzoeks- en trainingsbureau. Wetenschappelijke inzichten worden door ons dagelijks vertaald in methodieken en diensten, die aansluiten bij de praktijk. In onze publicaties kunt u hier meer over lezen, klik hier voor het publicatie-overzicht. Onze ervaren psychologen verzorgen psychologisch onderzoek, begeleiding,  individuele coaching en trainingen, die zich richten op de mens op het werk of (terug) naar school of werk.

Gespecialiseerd trainings- en re-integratiebedrijf

Vanaf 2000 is Mind at Work ook re-integratietrajecten voor specifieke doelgroepen  gaan verzorgen. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, werknemers in een verzuimsituatie en/of mensen met specifieke problematiek (bijvoorbeeld Niet Aangeboren Hersenletsel, whiplash, chronische vermoeidheid, psychische klachten of fysieke beperkingen) kunnen terecht bij ons. Door training en begeleiding helpen wij jaarlijks vele mensen op en/of aan aan het werk.
Werkgevers hebben met de komst van de Wet Poortwachter, wet Werk en Zekerheid en Participatiewet meer taken op zich af zien komen. Onze arbeidsmarktspecialisten bieden de werkgever professionele ondersteuning en diensten bij de aanpak van verzuim en re-integratie van hun werknemers.

Innovator in de transitie van school naar werk. 

Daarnaast zijn wij deskundig partner voor overheid/gemeente en onderwijs en werken wij intensief samen bij de aanpak van voortijdige uitval van leerlingen en de overgang van school naar werk. Succesvolle projecten als Almeerkans, Stage2Work en Meiden met Pit! zijn voorbeelden van succesvolle innovatieve projecten.

Beroepsverenigingen en keurmerk

Mind at Work beschikt over het Blik op Werk keurmerk en voldoet aan de Achmea BeoordelingsRichtlijn (ABR).. Onze medewerkers zijn lid van de verschillende beroepsverenigingen waaronder  NIP, Noloc, NVAB en waar van toepassing geregistreerd bij SKJ.

Mind at Work is o.a. ook te vinden op hrm-info, werksite en werkhoezithet.

Charter diversiteit / Prestatieladder Sociaal Ondernemen

Wij vinden het belangrijk om ook binnen de eigen organisatie bezig te zijn met het diversiteitsbeleid en de Particitpatiewet. Mind at Work heeft dan ook de Charter Diversiteit ondertekend en staat op trede 2 van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen.

Dat betekent in de praktijk: gelijke behandeling, een open bedrijfscultuur en het bevorderen van instroom, behoud en doorstroom van werknemers, ongeacht arbeidsbeperking, sekse, leeftijd, seksuele oriëntatie of en culturele, etnische of religieuze achtergrond. Jaarlijks rapporteren wij hierover aan Charter Diversiteit waarbij wij aangeven of onze doelstellingen bereikt zijn.

Onze hoofddoelstellingen zijn het bevorderen van de diversiteit in de eigen organisatie op het gebied arbeidsbeperkten/chronisch zieken, gender, etnische of religieuze achtergrond en leeftijd.