TRAINING PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

U wilt meer uit uzelf halen en uw persoonlijke en sociale competenties verder ontwikkelen. Ondersteuning hierbij is vaak gewenst. In de training persoonlijke effectiviteit gaat u aan de slag om uw zelfsturing, persoonlijke kracht en sociale weerbaarheid te versterken. De training is bijzonder geschikt wanneer u zich bijvoorbeeld bevindt in  een re-integratieproces of outplacementtraject.

Voor wie?

Voor iedereen die effectiever wil leren werken.

Het resultaat

  1. inzicht in (het gevolg) van uw gedrag, uw keuzes en eigen verantwoordelijkheid;
  2. effectieve assertiviteit waarbij uw relatie met de ander gezond blijft;
  3. betere omgang met spanningen en stress;
  4. betere omgang met feedback geven en ontvangen;
  5. inzicht in uw kwaliteiten en uw functioneren op het werk.

Hoe

De groepstraining wordt voorafgegaan door een individueel gesprek met de trainer waarin  u uw persoonlijke doelen bespreekt. Op basis van dit gesprek bepaalt de trainer of de training persoonlijke effectiviteit voor u geschikt is. De training beslaat zes dagdelen gedurende maximaal drie maanden. Tijdens de bijeenkomsten worden de huiswerkopdrachten besproken. U oefent de vaardigheden en beschrijft uw inzichten in tussentijdse reflectieverslagen.
De training rondt u af met een eindverslag waarin een praktisch plan van aanpak u ondersteunt om uw versterkte vaardigheden ook in de toekomst toe te passen. Bovendien heeft u met de trainer een individueel afrondingsgesprek waarbij eventueel ook een re-integratieconsulent of leidinggevende aanwezig is.