SKILLS FOR WORK

Globaal weet u best wat uw sterke kanten zijn en waar u zich meer in zou kunnen ontwikkelen. Werkgevers echter, hebben behoefte aan ‘hardere’ bewijzen dan alleen uw zelfkennis. Skills for Work biedt begeleiding aan werkzoekenden en werknemers die zich verder willen ontwikkelen.

Voor wie?

Skills for Work is bedoeld voor werknemers waarbij geen sprake is van niet aangeboren hersenletsel of psychische problematiek die hun Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP) willen opstellen en  voor werkzoekenden die behoefte hebben aan begeleiding naar werk.

Het resultaat

Een inzichtelijk profiel dat een overzicht geeft van specifieke werknemersvaardigheden, groei- en functiemogelijkheden en een passend advies en stappenplan om daadwerkelijk in een specifieke functie aan de slag te gaan.

Hoe

Na een kort kennismakingsgesprek met de consulent volgt een dagdeel waarin een psycholoog vier wetenschappelijk genormeerde tests bij u afneemt. Het onderzoek wordt afgesloten met een eindgesprek. Daarin bespreekt de psycholoog uw persoonlijk profiel met u en/of met uw (potentiële) werkgever. Tevens ontvangt u een advies voor specifieke aandachtspunten binnen het werk.