PSYCHOMENTALE TRAINING

Al bent u er nog niet helemaal, na een periode van tegenslag wilt u weer aan de slag. Nu heeft u behoefte aan ondersteuning bij het maken van plannen, het aanvaarden van complexe taken en het verbeteren van uw concentratie en geheugen.

Voor wie?

Voor mensen die cognitieve problemen, vermoeidheid of fysieke pijn ondervinden als gevolg van burn-out, niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of fysieke klachten. Deze problemen staan uw functioneren thuis of op het werk in de weg.

Het resultaat

Door de training leert u om:

  1. beter te onthouden en zich te concentreren;
  2. efficiënter te denken en te handelen;
  3. om te gaan met stress en pijn;
  4. grenzen te verleggen;
  5. zich optimaal in te zetten voor werktaken.

Hoe

U start met een kennismakingsgesprek met de trainer. Samen formuleert u uw persoonlijke doelen. Daarna neemt u deel aan de groepstraining waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

  1. cognitieve technieken ter verbetering van leervermogen, geheugen en concentratie;
  2. rationeel emotionele en ontspanningstechnieken;
  3. voorbereiding op (re-) integratie: plannen en keuzes maken rekening houdend met ambities, persoonlijke mogelijkheden, werkervaring en wensen. Maar ook met status, geld, levensfase en directe familie.

De ervaring leert dat de deelnemers ook veel steun aan elkaar ondervinden. Na afloop heeft u een evaluatiegesprek met de trainer waarin u samen een vervolgplan van aanpak bespreekt. Eventueel is bij dit gesprek ook een re-integratieconsulent of leidinggevende aanwezig.

Praktisch

De training bestaat uit 13 wekelijkse groepsbijeenkomsten van maximaal 12 deelnemers. Elke bijeenkomst beslaat een dagdeel. Tussen de bijeenkomsten door krijgt u huiswerkopdrachten mee.