PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEK

Het valt niet altijd mee om het juiste te doen en je goed te voelen. Wellicht ervaart u onbalans in uw emoties en (werk-)gedrag. Psychodiagnostisch onderzoek (PDO) is er op gericht om die onbalans te herkennen of -beter nog- ontregeling voor te zijn.

Voor wie?

Het PDO is waardevol voor iedereen die een onbalans ervaart op het werk of thuis. Deze uit zich bijvoorbeeld in vermoeidheid, depressieve gevoelens, verminderde concentratie en geheugen. Het kan daarbij zowel gaan om een geleidelijk als om een plotseling verminderd functioneren.

Het resultaat

Het PDO verschaft u een objectief beeld over:

  1. uw persoonlijkheidsstructuur: welke karaktertrekken en gedragingen zijn kenmerkend;
  2. de mate waarin er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis en de eventuele consequenties daarvan voor uw toekomstig functioneren.

Daarnaast geeft het PDO:

  1. een plan van aanpak voor re-integratie en/of coaching of doorverwijzing om uw functioneren te verbeteren;
  2. een persoonlijk ontwikkelingsplan om doelgericht aan uw eigen functioneren te werken.

Verder kan specifiek worden ingezoomd op:

  1. uw psychische veerkracht en belastbaarheid;
  2. hoe u uw huidige werklast ervaart;
  3. hoe u uw psychische weerbaarheid kunt verhogen.

Hoe

Afhankelijk van uw informatiebehoefte zijn er verschillende methodes van PDO:

  1. De Quickscan Psychische status: een kort methodisch onderzoek dat als het ware een conditietest is voor uw geestelijke gezondheid en uw inzetbaarheid. Duur: maximaal een dagdeel, gevolgd door een eindgesprek. Doorlooptijd: 2 weken.
  2. De Psychodiagnostische analyse: een uitgebreide analyse waarbij uw persoonlijke onderzoeksvraag centraal staat. Duur: een dag, gevolgd door een eindgesprek. Doorlooptijd traject: 3 weken.Mits u daarmee akkoord gaat, ontvangt uw eventuele bedrijfsarts eveneens het onderzoeksverslag.