ONDERZOEK MENTALE BELASTBAARHEID

Een ongeval, ziekte, ontslag, conflict of het overlijden van een dierbare kunnen diep in een mensenleven ingrijpen. Misschien bekruipt u sindsdien een gevoel van onzekerheid over uw mentale belastbaarheid. U wordt sneller moe en heeft moeite zich te concentreren bij vooral complexe taken. Het OMB stelt proefondervindelijk vast waar de mogelijkheden en de grenzen van uw belasting liggen.

Voor wie?

Voor werknemers die sinds een ingrijpende gebeurtenis een verminderde mentale belastbaarheid ondervinden. U ervaart een grotere vermoeidheid en voelt zich minder opgewassen tegen spanning in het werk, studie of bij dagelijkse bezigheden.

Het resultaat

Het onderzoek mentale belastbaarheid geeft:

  1. inzicht in uw cognitieve duur- en piekbelastbaarheid, concentratievermogen, geheugen, tempo en nauwkeurigheid.
  2. inzicht in het door u ervaren werkvermogen, herstelvermogen, persoonlijk welzijn en sociale vermogen;
  3. een objectief en genuanceerd beeld van uw huidige mentale belastbaarheid;
  4. een voorspelling over uw toekomstige belastbaarheid voor uren, tempo en taken; in welk tempo en met welk eindresultaat kunt u uw belastbaarheid verbeteren;
  5. een voorstel voor een verantwoord re-integratieplan om overbelasting en uitval te voorkomen;
  6. een voorstel voor een persoonlijk ontwikkelingsplan ter verbetering van uw mentale belastbaarheid.

Hoe

De psycholoog stemt met u en/of uw werkgever af welke vraag centraal moet staan voor het OMB. Daarop ontvangt u een uitnodiging voor een onderzoeksdag waarin u tests doet en met de psycholoog een uitgebreid gesprek heeft. In een vervolggesprek bespreekt u samen het onderzoeksverslag. De bedrijfsarts ontvangt hiervan eveneens een exemplaar, mits u daarmee akkoord gaat. Doorlooptijd traject: 3 weken.