INTELLIGENTIE- EN CAPACITEITENONDERZOEK

Succes in uw opleiding of werk is voor een belangrijk deel afhankelijk van uw IQ (intelligentiequotiënt). Mind at Work hanteert voor het Intelligentie- en capaciteitenonderzoek een aantal uiterst gedegen tests. In combinatie met andere gegevens hebben deze een voorspellende waarde voor de mate waarin u succes zult hebben.

Voor wie?

Voor iedereen die:

  1. meer zekerheid wil hebben over de eigen cognitieve vermogens voor bijvoorbeeld een specifieke opleiding of studie;
  2. een re-integratietraject doorloopt zonder te weten wat het eigen intellectuele niveau is;
  3. wil weten of hij of zij boven of onder zijn of haar kunnen heeft gewerkt.

Het resultaat

U krijgt door het onderzoek inzicht in:

  1. het intellectuele functioneren;
  2. de sterke en minder sterke capaciteiten.

Hoe

U meldt zich rechtstreeks of via uw werkgever aan. Daarop ontvangt u een uitnodiging voor een onderzoeksdag waarin u tests maakt en met de psycholoog een kort gesprek heeft. Doorgaans wordt een uitgebreid intelligentieonderzoek gedaan, welke bestaat uit verschillende onderdelen, waarbij taken worden uitgevoerd die onder meer iets met cijfers, taal of plaatjes te maken hebben. In combinatie met andere gegevens, geeft het IQ (Intelligentie Quotiënt) een schatting weer van het cognitief niveau waarop iemand functioneert. In een vervolggesprek bespreekt u samen het onderzoeksverslag. Mits u daarmee akkoord gaat, ontvangt uw bedrijfsarts hiervan eveneens een exemplaar.
Duur onderzoek: maximaal een dagdeel. Doorlooptijd traject: 2 weken