EMDR

Na een ingrijpende gebeurtenis kunnen  er veranderingen zijn in hoe u zich voelt of hoe u denkt.  EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing en is een therapie die u kan helpen bij de verwerking.

Voor wie

EMDR is voor mensen die na een nare gebeurtenis  emotionele klachten krijgen en houden. Emotionele klachten komen tot uiting in bijvoorbeeld het herbeleven van de ervaring, het vermijden van zaken met betrekking tot de ervaring, verhoogde alertheid, stress, schaamte of schuldgevoel, een slecht humeur, depressie, angsten, zich zorgen maken, paniek, slaapproblemen, een negatief zelfbeeld,  relatieproblemen en onverklaarbare lichamelijke klachten. EMDR kan worden ingezet bij:

 1. Auto-ongeval
 2. Brand
 3. Natuurramp
 1. Overval
 2. Getuige van geweld
 3. Mishandeling
 1. Aanranding of verkrachting
 2. Misbruik
 1. Ongeval, verwonding, ziekte
 2. Diagnose van een ernstige ziekte
 1. Verlies van baan
 2. Verlies van een geliefde
Gebeurtenissen waarbij EMDR kan worden ingezet

Het resultaat

Er is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de werkzaamheid van EMDR. Uit de resultaten blijkt dat cliënten goed op EMDR reageren. EMDR is een kortdurende therapievorm. Als het gaat om een trauma na een eenmalige ingrijpende gebeurtenis dan zijn mensen vaak al na enkele zittingen in staat om de normale dagelijkse bezigheden weer op te pakken. (Bron: Vereniging EMDR Nederland).

Hoe

EMDR is een kortdurende geprotocolleerde clientgerichte behandeling om nare gebeurtenissen te verwerken op een manier die ongeveer zo snel gaat als het duurt voor het lichaam om een wond te helen. Nu moet de heling van de hersenen bevorderd worden. Het informatiecentrum in de hersenen wordt gestimuleerd om het opslaan van de herinnering te neutraliseren, waardoor het hele systeem er neutraler mee om kan gaan.  Dit wordt gedaan door een afleidende stimulus aan te bieden.

Praktisch

Mind at Work heeft een overeenkomst met de meeste zorgverzekeraars. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te vragen hoeveel vergoeding u krijgt en of u een verwijzing van uw huisarts nodig heeft.

Wij zijn aangesloten en ingeschreven bij:

 1. het BIG-register als gezondheidszorg (GZ)-psycholoog
 2. het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
 3. de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP)
 4. Vereniging EMDR Nederland