BEROEPSANALYSE

Sommige keuzes hebben grote gevolgen. Een beroepskeuze bijvoorbeeld beïnvloedt de levensloop behoorlijk. Reden genoeg om hier zorgvuldig mee om te gaan. Mind at Work heeft instrumenten ontwikkeld waarmee wij u deskundig begeleiden in het maken van een weloverwogen beroepskeuze. U krijgt zicht op uw interesses en mogelijkheden.

Voor wie

Voor iedereen die zich wil (her)oriënteren op de arbeidsmarkt:

 1. schoolverlaters die zich oriënteren op studie en beroep;
 2. starters die met meer inzicht hun loopbaan richting willen geven;
 3. werknemers die een outplacement- of re-integratietraject doorlopen.

Het resultaat

Afhankelijk van het instrument dat wordt ingezet:

 1. inzicht in uw intellectuele capaciteiten;
 2. inzicht in uw vaardigheden en interesses;
 3. een persoonlijkheidsprofiel van uw sterke en minder sterke competenties en specifieke persoonlijkheidskenmerken;
 4. inzicht in uw psychische veerkracht en belastbaarheid. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met stress;
 5. een overzicht van beroepen die optimaal bij u passen.

Vanzelfsprekend houden we rekening met uw persoonlijke situatie. Is uw (her)oriëntatie het gevolg van een beperking, dan hebben we ook aandacht voor de oorzaak daarvan. Voor uw beroepsmogelijkheden is het relevant of uw beperking werkgerelateerd is of niet.

Hoe

Mind at Work zet voor een beroepsanalyse de volgende instrumenten in:

 1. Beroepeninteresse screening (BIS); Schriftelijk en mondelinge screening van maximaal een dagdeel, gevolgd door eindgesprek.
  Doorlooptijd traject: maximaal 2 weken.
 2. Beroepeninteresse onderzoek (BIO); Het onderzoek bestaat uit een groot aantal tests en een uitgebreid gesprek met de psycholoog. In een vervolgafspraak met de psycholoog bespreekt u samen het onderzoeksverslag.
  Duur onderzoek: een dag, doorlooptijd traject: 3 weken.
 3. Beroepsmogelijkheden onderzoek (BMO); Het traject is qua intensiteit vergelijkbaar met BIO. Vertrekpunt bij het BMO is uw huidige arbeidssituatie met de eventuele problemen die u daarbij ervaart.