ARBEID OP MAAT

Heeft u moeite om weer aan het werk te komen? Dan kunt u behoefte hebben aan ondersteuning in de vorm van training, jobcoaching of psychologische begeleiding. De opdrachtgever (UWV, gemeente of werkgever) financiert deze ondersteuning.

Voor wie?

Voor werknemers in een re-integratiesituatie en uitkeringsgerechtigden. Mind at Work heeft veel ervaring met de begeleiding van mensen met uiteenlopende hulpvragen, zoals mensen die het moeilijk vinden aan het werk te komen.

Het resultaat

Mind at Work is gespecialiseerd in re-integratiebegeleiding om een duurzame werkplek te vinden die bij u past. Wanneer u aan Arbeid op maat gaat deelnemen dan is een scala aan coachingsvormen denkbaar. Van een totaalbegeleiding tot een enkel onderzoek, training of jobcoaching.

Hoe

Re-integratiebegeleiding is bij uitstek maatwerk. Toch vormt een aantal aspecten een vast onderdeel bij Arbeid op maat. Elk traject start met een intake waarin de reden van uw uitval en uw belastbaarheid besproken worden. Uw talenten, mogelijkheden en kansen zijn het uitgangspunt voor het vinden van en het herplaatsen in een nieuwe functie. Het traject biedt u dat wat u nodig heeft om het gezamelijke doel van u en de opdrachtgever te bereiken. Het vormt de basis voor ons plan van aanpak dat wij u beiden voorstellen. Daarbij putten wij uit een breed spectrum van interventies. Bijvoorbeeld: psychologische begeleiding en onderzoek, jobhunting, bemiddeling en trainingen. Bovendien heeft Mind at Work inzicht in de arbeidsmarkt en een gevarieerd netwerk van werkgevers.