GB-GGZ

Met ingang van 1 januari 2014 is de eerstelijns psychologische begeleiding veranderd in generalistische basis geestelijke gezondheidszorg . Voor de GB-GGZ heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts nodig. De huisarts beoordeelt of u bij de GB-GGZ terecht kunt  op basis van de hiervoor geldende regels.

PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING – GB GGZ

Denk niet te lang “ik kan er zelf wel uitkomen” of ”het is niet erg genoeg”. Psychologische begeleiding biedt hulp bij lichte tot matige psychische problemen.  Er zijn meestal geen wachtlijsten dus u kunt snel worden geholpen, net als bij de huisarts. De GZ-psycholoog werkt op persoonlijke, professionele en praktische wijze samen met u aan uw problemen.

Voor wie?

Voor iedereen boven de 18 jaar die last heeft van:

  1. vermoeidheid
  2. moeite met slapen
  3. moeite met het verwerken van ziekte of verlies van een naaste
  4. werk-, studieproblemen of werkeloosheid
  5. traag herstel na inspanning of blessure
  6. angsten
  7. somberheid of depressie
  8. dwangmatig handelen of denken
  9. vage lichamelijke klachten
  10. assertiviteitsproblemen

zou een gesprek met een psycholoog wellicht kunnen helpen. Deze lijst is beslist niet volledig en u kunt uw eigen vragen waar u zo direct geen antwoord op weet er rustig aan toevoegen.

Het resultaat

Er wordt een intake gedaan om een goed beeld te vormen van uw klachten en soms is er meer informatie nodig en volgt een testonderzoek. Vervolgens bespreekt de psycholoog met u de mogelijke oplossingen en wordt hier samen aan gewerkt. Enkele gesprekken zijn vaak genoeg om u weer op weg te helpen. Juist als u er vroeg bij bent.

Hoe

Onze GZ-psycholoog heeft een eerstelijnskwalificatie en is in staat om mensen met verschillende soorten problemen te begeleiden.

Praktisch

Mind at Work heeft een overeenkomst met de meeste zorgverzekeraars. Om voor vergoeding uit uw basisverzekering in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Uw huisarts zal ook aangeven voor welke begeleiding vanuit de GZ-GGZ u wordt doorverwezen, u kunt bij ons terecht voor kort, middel en intensief. De kosten van deze GB-GGZ begeleiding worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Deze kosten vallen onder uw eigen risico.

Als uw begeleiding niet onder de GB-GGZ valt, kan het zijn dat u hiervoor verzekerd bent via uw aanvullende verzekering. Of via uw werkgever. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te vragen of en hoeveel vergoeding u krijgt.

Wachttijd en wachtlijstbemiddeling

Klik hier voor actuele wachttijden en wachtlijstbemiddeling. De GZ psychologen van Mind at Work zijn aangesloten bij het PCF (Psychologen Collectief Flevoland), een samenwerkingsverband van GZ psychologen.

 

Wij zijn aangesloten en ingeschreven bij:

Meer informatie of aanmelden? Bel of mail ons gerust.