PSYCHOLOGISCHE BEGELEIDING

Ieder mens kent periodes waarin tegenslag de boventoon lijkt te voeren. Het is alsof u geen vat krijgt op uw problemen. Onze psychologische begeleiding is erop gericht om deze problemen op korte termijn weer hanteerbaarder te maken. Mind at Work zet daarbij uiteenlopende begeleidingsvormen in en verwijst eventueel door naar andere instanties.

Voor wie?

Voor psychologische begeleiding kunt u bij Mind at Work onmiddellijk terecht bij problemen van uiteenlopende aard:

  1. piekeren, angst, klachten van depressieve aard;
  2. verwerking van ingrijpende gebeurtenissen zoals ziekte, sterfte, ongeval of agressie;
  3. problemen op het gebied van studie of werk;
  4. dwangmatig handelen of denken;
  5. rusteloosheid en slaapproblemen;
  6. vage lichamelijke klachten en moeizaam herstel na een blessure;
  7. assertiviteitsproblemen;
  8. energetische problemen.

Het resultaat

Vaak bent u al na enkele gesprekken weer in staat om op eigen kracht verder te gaan. U bent meer in balans, heeft meer zelfvertrouwen en zit over het algemeen beter in uw vel.

Hoe

Tijdens een intakegesprek maakt de psycholoog met u een inschatting of de geboden hulp u voldoende kan helpen. Meestal is aanvullend testonderzoek nodig om uw problemen duidelijk in kaart te brengen. In een volgend gesprek bespreekt u met de psycholoog de vervolgmogelijkheden. Misschien zijn naast de begeleiding nog andere vormen van ondersteuning nodig. Dan verwijzen wij u eventueel door naar andere instanties of bijvoorbeeld een GGZ-instelling.