JOBCOACHING

Twijfelt u als werknemer over uw eigen kunnen en heeft u daardoor niet scherp wat uw meerwaarde is op het werk? Dat ontneemt u mogelijk uw plezier in uw werk en zorgt er misschien zelfs voor dat u minder voor elkaar krijgt dan u kunt. Dan is het tijd voor Jobcoaching!

Voor wie?

  1. medewerkers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om optimaal te gaan functioneren;
  2. medewerkers die door psychische en/of psychiatrische problematiek gehinderd worden in hun werkvaardigheid;
  3. medewerkers in een re-integratietraject, waarbij moet worden voldaan aan de Wet verbetering poortwachter.

Het resultaat

Voor de werknemer:

  1. uw re-integratietraject verloopt soepeler en versnelt daardoor;
  2. uw zelfvertrouwen neemt toe terwijl angsten en blokkades afnemen;
  3. uw communicatieve vaardigheden nemen toe;
  4. de structurering van het werk verloopt beter;
  5. u hervindt uw plezier in uw werk en ontdekt uw eigen meerwaarde.

Hoe

Met behulp van ons zogeheten vijf pijler model onderzoeken we uw wijze van functioneren op vijf gebieden waarop uw werkinzetbaarheid gebaseerd is. Ook uw sociale competenties brengen we in kaart. De onderzoeksgegevens vormen de basis voor begeleiding op de werkplek. Waar nodig treedt de jobcoach op als bemiddelaar met andere betrokkenen in uw werkomgeving. Tevens kan deze terugvallen op aanvullende expertise binnen Mind at Work.