WERKNEMERSVAARDIGHEDEN TRAINING

Heeft u het idee dat uw werknemer(s) problemen heeft of hebben met de eisen die er worden gesteld door u en/of collega’s en dat dit de werknemer hindert bij het uitvoeren van zijn of haar taak? De werkgeversvaardigheden training kan uw werknemer helpen het werk met plezier en succes uit te voeren.

Voor wie?

Voor werkgevers die willen werken aan het vergroten van vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer bij hun werknemers, als werknemers geadviseerd zijn om deze vaardigheden te verbeteren, of als zij hier zelf het initiatief voor nemen. Het gaat om vaardigheden op sociaal, communicatief, rationeel en emotioneel gebied.

Het resultaat

Na afloop van de training hebben de werknemers:

  1. meer inzicht gekregen in wat passend gedrag is op de werkvloer en weten ze beter hoe ze om kunnen gaan met zowel hun collega’s als hun leidinggevende. Dit maakt dat ze beter hun grenzen kunnen aangeven en hun mening op juiste wijze kunnen delen met anderen op hun werk.
  2. handvatten gekregen voor het plannen en uitvoeren van werkzaamheden. Dit maakt dat ze hun werk beter kunnen indelen en tevens hier duidelijk afspraken over kunnen maken.
  3. meer inzicht hebben in hoe om te gaan met situaties op het werk en goed mee te draaien op de werkvloer.

Werkwijze

In de training wordt gebruik gemaakt van opdrachten en interactieve oefeningen.