WERKGEVERSOPTIEK

U voelt zich als werkgever maatschappelijk betrokken en wilt daarom ook jongeren die buiten het doorsnee plaatje vallen een kans geven. Buitengewone jongeren met vaak eigen(zinnige) kwaliteiten. Om deze groep adequaat te begeleiden kunt u wel wat ondersteuning gebruiken. Mind at Work biedt met de dienst Werkgeversoptiek verschillende vormen van ondersteuning.

Voor wie?

Voor werkgevers die zich oriënteren op het aannemen van een werknemer uit deze groep buitengewone jongeren. Bijvoorbeeld een jongere met Wajong-status. Kenmerkend is vooral de behoefte aan ondersteuning bij hun taakvervulling.

Het resultaat

De werkgever heeft na afloop meer kennis over en inzicht in:

  1. de doelgroep ‘buitengewone jongeren’;
  2. inzet en begeleiding van deze doelgroep;
  3. de invloed op en van bedrijfscultuur en bedrijfsprocessen;
  4. maatschappelijk en business verantwoord ondernemen (MVO);
  5. hoe te voldoen aan een mogelijke quotumregeling vanuit de politiek.

Hoe

Deelnemende bedrijven worden in een workshop geïnformeerd over genoemde onderwerpen. Daarna zijn er verschillende mogelijkheden:

  1. functiecreatie: onderzocht wordt hoe het takenpakket optimaal kan worden afgestemd op uw huidige medewerkers. U krijgt advies over mogelijkheden om functies te creëren of aan te passen. Doel is om een buitengewone jongere een geschikte werkplek te bieden waar u als werkgever ook profijt van heeft;
  2. externe jobcoaching: een jobcoach van Mind at Work biedt sociale en praktische ondersteuning aan uw buitengewone werknemer. Hierdoor verbeteren de sociaal-emotionele stabiliteit en de werknemersvaardigheden van uw werknemer;
  3. interne jobcoaching: hierbij ondersteunen wij uw eigen jobcoachmedewerker. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van subsidies bij UWV en bij het uitwerken van een jobcoachingsplan;
  4. uitzenden: het is ook mogelijk een buitengewone werknemer op uitzendbasis in te zetten.