VERZUIM – EN CASEMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) schrijft nauwgezet voor aan welke regels werkgevers en werknemers moeten voldoen bij (dreigend) verzuim. Verzuim- en casemanagement in de praktijk is erop gericht om betrokkenen vanuit werkgeverszijde te informeren om een gedegen verzuimbeleid te kunnen voeren.

Voor wie?

De verantwoordelijken voor verzuim- en casemanagement in uw bedrijf, zoals HR-managers, medewerkers personeelszaken en leidinggevenden.

Het resultaat

Na afloop van deze praktijkgerichte training heeft u inzicht in:

  1. de verplichtingen en mogelijkheden van de Wvp en WIA-uitkering;
  2. het gedegen begeleiden van medewerkers tijdens verzuim en werkhervatting;
  3. kostenbesparende mogelijkheden;
  4. de rol van deskundigen en wanneer u deze inschakelt;
  5. interventiemogelijkheden;
  6. mogelijkheden om loonsanctie te voorkomen.

Hoe

Mind at Work start met een inventarisatie bij de werkgever waarin vastgesteld wordt hoe het huidige verzuimbeleid is georganiseerd en welke vraag u centraal wilt stellen. Op basis van deze inventarisatie stellen wij een training-op-maat samen voor een groep van maximaal 8 deelnemers. De training geven wij op uw locatie (incompany) of bij Mind at Work (Almere of Amsterdam). Duur: 2 dagdelen.