SELECTIE-ONDERZOEK VOOR SOLLICITANTEN

Als werkgever heeft u op basis van sollicitatiebrieven en een eerste gesprek enkele geschikte kandidaten op het oog. Deze wilt u beter leren kennen. Het selectieonderzoek brengt de capaciteiten, competenties en karaktereigenschappen van de sollicitanten gefundeerd in kaart.

Voor wie?

Voor werkgevers die voor een specifieke functie de geschiktheid en ontwikkelingsmogelijkheden van potentiële kandidaten willen laten vaststellen.

Het resultaat

    1. inzicht in de (ontwikkelings-)mogelijkheden van sollicitanten; hoe gaat uw potentiële nieuwe werknemer om met nieuwe informatie, welke kennis heeft hij al opgebouwd;
    2. inzicht in persoonlijkheid en sociale, communicatieve en persoonlijke competenties van sollicitanten.

Hoe

Sollicitanten nemen deel aan de volgende onderzoeken:

  1. Een capaciteitenonderzoek waarin de sollicitant verschillende opgaven maakt die specifiek betrekking hebben op het logisch redeneervermogen, ruimtelijk inzicht, numerieke en verbale vaardigheden. De sollicitant doet de opgaven in een bepaalde tijd. Onderdelen hoeven dan niet helemaal af te zijn en het staat de sollicitant vrij om opgaven waarop men geen antwoord weet, over te slaan.
    Duur: ruim twee uur.
  2. Een vragenlijstonderzoek met vragen over persoonlijkheid en over competenties.
    Duur: circa vijftig minuten.

Binnen een week na het onderzoek bespreekt de psycholoog de onderzoeksresultaten met de sollicitant. Deze krijgt een verslag mee en u als (potentiële) werkgever ontvangt eveneens een exemplaar.