PSYCHODIAGNOSTISCH ONDERZOEK

Is uw werknemer plotseling of geleidelijk afwijkend gedrag gaan vertonen of heeft deze al gedurende een langere periode symptomen van onbalans op het werk? Het psychodiagnostisch onderzoek (PDO)  kan zekerheid bieden over persoonlijkheidsstructuur en eventuele persoonlijkheidsstoornissen en ondersteunen bij de verbetering van het psychisch functioneren.

Voor wie?

Het PDO is waardevol voor werkgevers die het idee hebben dat hun werknemers op psychisch gebied minder goed functioneren.

Het resultaat

Het PDO verschaft een objectief beeld over:

  1. de persoonlijkheidsstructuur van uw werknemer: welke karaktertrekken en gedragingen zijn kenmerkend;
  2. de mate waarin er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis en de eventuele consequenties daarvan voor het toekomstig functioneren.

Daarnaast geeft het PDO:

  1. een plan van aanpak voor re-integratie en/of coaching of doorverwijzing om het functioneren van uw werknemer te verbeteren;
  2. een persoonlijk ontwikkelingsplan zodat deze doelgericht aan het eigen functioneren kan werken.

Verder kan specifiek worden ingezoomd op:

  1. de psychische veerkracht en belastbaarheid;
  2. hoe uw werknemer de huidige werklast ervaart;
  3. hoe uw  werknemer zijn of haar psychische weerbaarheid kan verhogen.

Hoe

Afhankelijk van de informatiebehoefte zijn er verschillende methodes van PDO:

  1. De Quickscan Psychische status: een kort methodisch onderzoek dat als het ware een conditietest is voor de geestelijke gezondheid van uw werknemer en diens inzetbaarheid. Duur: maximaal een dagdeel, gevolgd door een eindgesprek. Doorlooptijd: 2 weken.
  2. De Psychodiagnostische analyse: een uitgebreide analyse waarbij de persoonlijke onderzoeksvraag van uw werknemer centraal staat. Duur: een dag, gevolgd door een eindgesprek. Doorlooptijd traject: 3 weken.Mits uw bedrijfsarts daarmee akkoord gaat, ontvangt u eveneens het onderzoeksverslag.