ONDERZOEK MENTALE BELASTBAARHEID

Heeft uw werknemer iets ingrijpends meegemaakt, zoals een ongeval, ziekte, conflict of het overlijden van een dierbare en functioneert deze daardoor minder goed op het werk, of volgt deze een outplacement of re-integratietraject? Het OMB geeft duidelijkheid over de mentale belastbaarheid en biedt richtlijnen voor verbetering van het functioneren.

Voor wie?

Voor werkgevers waarvan een werknemer een ingrijpende gebeurtenis heeft meegemaakt waardoor deze minder goed functioneert of bezig is met een outplacement – of re-integratietraject.

Het resultaat

Het onderzoek mentale belastbaarheid geeft:

  1. inzicht in de cognitieve duur- en piekbelastbaarheid, concentratievermogen, geheugen, tempo en nauwkeurigheid van uw werknemer;
  2. inzicht in het door hem of haar ervaren werkvermogen, herstelvermogen, persoonlijk welzijn en sociale vermogen;
  3. een objectief en genuanceerd beeld van diens huidige mentale belastbaarheid;
  4. een voorspelling over diens toekomstige belastbaarheid voor uren, tempo en taken; in welk tempo en met welk eindresultaat kunt u uw belastbaarheid verbeteren;
  5. een voorstel voor een verantwoord re-integratieplan om overbelasting en uitval te voorkomen;
  6. een voorstel voor een persoonlijk ontwikkelingsplan ter verbetering van de mentale belastbaarheid.

Hoe

De psycholoog stemt met u en/of uw werknemer af welke vraag centraal moet staan voor het OMB. Daarop ontvangt uw werknemer een uitnodiging voor een onderzoeksdag waarin hij of zij tests doet en met de psycholoog een uitgebreid gesprek heeft. In een vervolggesprek bespreekt de psycholoog het onderzoeksverslag met uw werknemer. De bedrijfsarts ontvangt hiervan eveneens een exemplaar, mits uw werknemer daarmee akkoord gaat.
Doorlooptijd traject: 3 weken.