NEUROPSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

U heeft het idee dat uw werknemer (ineens) slechter is gaan functioneren. Het neuropsychologisch onderzoek (NPO) van Mind at Work kan de oorzaken hiervan op gebied van aandacht, geheugen, waarneming, concentratie of informatieverwerking onderzoeken. De cognitieve vermogens worden gerelateerd aan persoonlijkheidskenmerken, zodat er inzicht ontstaat in de (on)mogelijkheden van uw werknemer.

Voor wie?

Het NPO is waardevol voor werkgevers die meer zekerheid willen hebben over de cognitieve en emotionele mogelijkheden van hun werknemers.

Het resultaat

Het NPO verschaft een objectief beeld over:

  1. de cognitieve mogelijkheden en beperkingen van uw werknemer: hoe goed is deze in onthouden, aanleren, concentreren, reflecteren, plannen en structureren;
  2. diens persoonlijkheidskenmerken, bijvoorbeeld: karakter, motivatie, affectie, omgang met tegenslagen.

Daarnaast geeft het NPO:

  1. een indicatie over de mate waarin uw werknemer optimaal functioneert in bepaalde functies en werkomgevingen;
  2. een plan van aanpak voor re-integratie en/of coaching of doorverwijzing;
  3. advies voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Hierin krijgt uw werknemer handvatten om aan het eigen functioneren te werken. Taakinhoudelijke en sociale begeleiding door een mentor of jobcoach op de werkplek kan bijvoorbeeld voor hem of haar een beslissend steuntje in de rug zijn.

Hoe

De psycholoog stemt met u en/of uw werknemer af welke vraag centraal moet staan voor het NPO. Daarop ontvangt uw werknemer een uitnodiging voor een onderzoeksdag waarin hij of zij tests maakt en met de psycholoog een uitgebreid gesprek heeft. In een vervolggesprek bespreekt uw werknemer het onderzoeksverslag met de psycholoog. Uw werknemer en de bedrijfsarts ontvangen de rapportage.
Doorlooptijd traject: 3 weken.