LOOPBAANCOACHING

Verzuim, niet goed functioneren, gebrek aan motivatie en energie. U vindt het niet prettig als dit het geval is bij een werknemer. Waarschijnlijk beleeft deze werknemer dan geen plezier (meer) in het werk. Voor deze omstandigheden is loopbaancoaching bedoeld.

Voor wie?

Voor werkgevers met werknemers die in hun huidige werk niet goed functioneren of dreigen vast te lopen. Wanneer ziekteverzuim toeneemt en re-integratie moeizaam verloopt. Loopbaancoaching wordt ingezet om werknemers en werkgevers te ondersteunen bij (her-) orïentatie op werk en loopbaan.

Het resultaat

Voor de werknemer:

 1. hij of zij voelt zich weer gemotiveerd en functioneert optimaal bij een geschikte functie en passende werkgever;
 2. hij of zij voelt zich gesteund in het re-integratietraject.

Voor u:

 1. uw organisatie draait op gemotiveerde en actieve werknemers;
 2. er is een gezonde doorstroom van uw uw medewerkers naar andere functies binnen of buiten uw organisatie;
 3. (langdurig) verzuim wordt voorkomen.
 4. In het algemeen bevordert loopbaancoaching een heldere communicatie tussen werkgever en werknemer.

Hoe

Tijdens een intakegesprek bepaalt de  psycholoog met uw werknemer de specifieke doelstellingen voor het coachingstraject. Een loopbaancoachingsplan wordt opgesteld en voor akkoord aan u voorgelegd. Het traject bestaat uit:

 1. gesprekken tussen werknemer en een loopbaancoach;
 2. vragenlijsten en (creatieve) opdrachten;
 3. een zelfanalyse door uw werknemer;
 4. een loopbaanplan gebaseerd op conclusies en loopbaankeuzes;
 5. een afrondend gesprek tussen u en uw werknemer over het loopbaanplan. Bij dit gesprek is de loopbaancoach aanwezig.

Als er overeenstemming is tussen u en uw werknemer eindigt de loopbaancoaching. Soms is er vanwege nieuwe afspraken een vervolg nodig.