JOBCOACHING

Heeft u het idee dat uw werknemers minder voor elkaar krijgen dan zij kunnen? Dit kan komen doordat zij over zichzelf twijfelen en daardoor niet scherp hebben wat hun meerwaarde is op het werk. Hierdoor wordt het plezier in hun werk ontnomen. Als u het vermoeden heeft dat dit het geval is, kunt u hen het plezier teruggeven met Jobcoaching!

Voor wie?

Voor werkgevers met en werknemer die:

 1. een steuntje in de rug kan gebruiken om weer optimaal te gaan functioneren;
 2. door psychische en/of psychiatrische problematiek gehinderd wordt in zijn of haar werkvaardigheid;
 3. in een re-integratietraject zitten, waarbij moet worden voldaan aan de Wet verbetering poortwachter.

Het resultaat

Voor de werknemer:

 1. het re-integratietraject verloopt soepeler en versnelt daardoor;
 2. het zelfvertrouwen neemt toe terwijl angsten en blokkades afnemen;
 3. het communicatieve vaardigheden nemen toe;
 4. de structurering van het werk verloopt beter;
 5. hervindt plezier in het werk en ontdekt de eigen meerwaarde.

Voor u:

 1. het re-integratietraject van uw medewerker verloopt makkelijker;
 2. ziekteverzuim en verlooppercentage nemen af;
 3. u heeft optimaal inzicht in de functiemogelijkheden van uw medewerker;
 4. u voldoet optimaal aan de eisen vanuit de Wet verbetering poortwachter waarop het UWV u beoordeelt.

Hoe

Met behulp van ons zogeheten vijf pijler model onderzoeken we de wijze van functioneren van uw werknemer op vijf gebieden waarop zijn of haar werkinzetbaarheid gebaseerd is. Ook zijn of haar sociale competenties brengen we in kaart. De onderzoeksgegevens vormen de basis voor begeleiding op de werkplek. Waar nodig treedt de jobcoach op als bemiddelaar met andere betrokkenen in de werkomgeving. Tevens kan deze terugvallen op aanvullende expertise binnen Mind at Work.