Praktijkvoorbeelden

jobcarving2

Bekijk de video over jobcarving bij Ceva Logistics Schiphol

 

Screenshot video Jobcarving

Bekijk de video over jobcarving bij McDonalds in Almere Buiten

 


FUNCTIECREATIE

Wilt u de functies binnen uw bedrijf onder de loep nemen om erachter te komen of deze efficïent genoeg zijn, het werkplezier van uw werknemers verhogen en ruimte creëren voor maatschappelijk  verantwoord ondernemen? Dan is functiecreatie zeer geschikt.

Voor wie?

Voor werkgevers die de werkprocessen in hun bedrijf tegen een kritisch licht willen houden.

Het resultaat

Door functiecreatie worden huidige werknemers efficiënter ingezet  met bijvoorbeeld toegenomen klantgerichtheid en kostenbesparing als gevolg. Takenpakketten zijn beter afgestemd en passend bij verschillende loonwaarden. Functiecreatie is kansrijk doordat nieuwe werkplekken worden gecreëerd die uitvoerbaar zijn door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met deze efficiencyslag voor de organisatie geeft de ondernemer tegelijkertijd invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Hoe

Tijdens een intake beschrijft u welke werknemers bepaalde taken vervullen en waar er mogelijk knelpunten binnen de organisatie zijn. Vervolgens voert Mind at Work een aantal interviews en werkplek-observaties uit. In het eindverslag is een advies opgenomen waarin de werktaken zijn gecategoriseerd in kern- en neventaken. Dit advies geeft inzicht in de taken die tot de basis van een functie behoren en taken die beter kunnen worden uitgevoerd door een lager geschoolde kracht. Vanzelfsprekend is in het advies rekening gehouden met wenselijkheid en haalbaarheid van de veranderde taakorganisatie. Enerzijds neemt de kwaliteit van de onderneming en het werkplezier van de werknemers toe. Anderzijds vergroot u uw maatschappelijke betrokkenheid door een Wajonger of kwetsbare persoon aan het werk te helpen!