COACH AT WORK

Als werkgever hecht u belang aan het welzijn van uw werknemers. Om verzuim te voorkomen neemt u preventief actie. Bijvoorbeeld als u signalen opvangt die u zorgen baren zonder dat er daadwerkelijk sprake is van verzuim. Coach at Work biedt in die situaties ondersteuning.

Voor wie?

Coach at Work is ontwikkeld voor werkgevers die zijn aangesloten bij verzekeraar Achmea met een Present, LIVVIT of Gezond Rendement Fonds. U wilt preventief actie ondernemen om werknemers ondersteuning te bieden.
Coach at Work kan worden ingezet voor werknemers van alle functieniveaus die stress ervaren en bijvoorbeeld:

  1. ergens over tobben maar dit lastig bespreekbaar vinden met de werkgever;
  2. ondersteuning wensen vanwege milde psychische zorgvragen of dreigende mentale disbalans;
  3. moeite hebben met een verandering op het werk.

Het resultaat

Als werkgever krijgt u meer grip op verzuimpreventie en op een positievere werksfeer. Door de aangereikte handvatten bent u in staat om verzuimkosten te verminderen. De resultaten voor de werknemer:

  1. weet beter om te gaan met stressfactoren binnen en buiten het werk. Daardoor ervaart de werknemer daadwerkelijk minder stress;
  2. is stabieler, heeft meer zelfvertrouwen en voelt zich gehoord;
  3. weet een goede balans te handhaven tussen privé en werk. Dankzij de vroegtijdige begeleiding kan verzuim veelal worden voorkomen.