CHECK OP UW RE-INTEGRATIEDOSSIER(S)

De wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft als uitgangspunt dat snel en effectief ingrijpen verzuim korter maakt. Hierin staat voorgeschreven aan welke eisen een re-integratie(dossier) moet voldoen. Mind at Work toetst al uw dossiers hierop, dus zowel dossiers voor de Wvp als voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten).

Voor wie?

Voor werkgevers met een werknemer die (langdurig) ziek is en die zich ervan willen verzekeren dat zij voldoen aan alle eisen van de WvP. Bijvoorbeeld om een loonsanctie of verhoogde WGA-premie te voorkomen.

Het resultaat

Mind at Work stelt voor u een duidelijke rapportage op met daarin de stappen die u voor het re-integratiedossier van uw werknemer reeds doorlopen heeft. U krijgt concreet advies over wat u nog moet doen en welke mogelijkheden u heeft. Bovendien informeren wij uw HRM-afdeling hoe dossiers volgens de wettelijke eisen moeten worden opgesteld. Samen berekenen wij de mogelijke schadelastbeperking. Zo nodig en indien gewenst dienen wij namens u bezwaar in bij het UWV en begeleiden u en uw (ex-) werknemer hierbij.

Hoe

De check op uw re-integratie dossier(s) start met een afspraak waarin onze arbeidsdeskundige uw re-integratiedossier(s) bestudeert. Vervolgens wordt gesproken met de betrokken casemanager, de direct leidinggevende en de bedrijfsarts.
Discretie en geheimhouding zijn het uitgangspunt van de screening, naast onze plicht om te voldoen aan de wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Vertrouwelijkheid is ons bestaansrecht. In dit kader kan Mind at Work specifiek bogen op:

  1. lidmaatschap OVAL (organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan);
  2. keurmerk Blik op Werk (organisatie, instrumenten en naleving WBP);
  3. NIP-registratie (gedrags- en beroepscode opgesteld door Nederlands Instituut voor Psychologen);
  4. SRA-registratie (gedrags- en beroepscode opgesteld door de Stichting Register Arbeidsdeskundigen);
  5. ABR (Achmea BeoordelingsRichtlijn, kwaliteitstoets)