BEROEPSANALYSE

Een beroepsanalyse kan een waardevol onderdeel zijn van een outplacement- of re-integratietraject. Uw werknemer krijgt hiermee inzicht in de eigen interesses en mogelijkheden. Mind at Work heeft instrumenten ontwikkeld waarmee wij uw werknemer deskundig begeleiden in het maken van een weloverwogen beroepskeuze. Misschien wordt het ontslag zo wel een nieuwe kans!

Voor wie

Voor werkgevers waarvan de werknemers een outplacement- of re-integratietraject doorlopen.

Het resultaat

Afhankelijk van het instrument dat wordt ingezet:

 1. inzicht in de intellectuele capaciteiten van uw werknemer;
 2. inzicht in zijn of haar vaardigheden en interesses;
 3. een persoonlijkheidsprofiel van zijn of haar sterke en minder sterke competenties en specifieke persoonlijkheidskenmerken;
 4. inzicht in zijn of haar psychische veerkracht en belastbaarheid. Hoe gaat deze werknemer bijvoorbeeld om met stress;
 5. een overzicht van beroepen die optimaal bij deze werknemer passen.

Vanzelfsprekend houden we rekening met de persoonlijke situatie. Is de (her)oriëntatie het gevolg van een beperking, dan hebben we ook aandacht voor de oorzaak daarvan. Voor de beroepsmogelijkheden is het relevant of de beperking werkgerelateerd is of niet.

Hoe

Mind at Work zet voor een beroepsanalyse de volgende instrumenten in:

 1. Beroepeninteresse screening (BIS); Schriftelijk en mondelinge screening van maximaal een dagdeel, gevolgd door eindgesprek.
  Doorlooptijd traject: maximaal 2 weken.
 2. Beroepeninteresse onderzoek (BIO); Het onderzoek bestaat uit een groot aantal tests en een uitgebreid gesprek met de psycholoog. In een vervolgafspraak met de psycholoog bespreekt deze samen met uw werknemer het onderzoeksverslag.
  Duur onderzoek: een dag, doorlooptijd traject: 3 weken.
 3. Beroepsmogelijkheden onderzoek (BMO); Het traject is qua intensiteit vergelijkbaar met BIO. Vertrekpunt bij het BMO is de huidige arbeidssituatie met de eventuele problemen die daarbij worden ervaren.