1e, 2e en 3e SPOORBEGELEIDING

Re-integratie staat vaak synoniem voor een complex traject dat vraagt om een zorgvuldige en deskundige begeleiding. Mind at Work biedt ondersteuning op maat om de werknemer professioneel te coachen naar een passende werkplek binnen of buiten het bedrijf.

Voor wie?

Voor werkgevers die deskundige begeleiding wensen voor een werknemer die door ziekte langdurig uitvalt.

Het resultaat

Afhankelijk van de situatie en mogelijkheden van de individuele werknemer zijn de volgende vormen van begeleiding inzetbaar:

  1. 1e spoor: de werknemer wordt begeleid tijdens de re-integratie in de eigen functie of een andere passende functie bij de huidige werkgever;
  2. 2e spoor: de werknemer wordt begeleid tijdens de re-integratie in een passende functie bij een nieuwe werkgever. Deze begeleidingsvormen verkleinen de kans op instroom in de WIA, een loonsanctie die UWV kan opleggen en een mogelijk verhoogde WGA premie.
  3. 3e spoor: de situatie van de (gedeeltelijk arbeidsgeschikte) werknemer wordt opnieuw beoordeeld. Indien mogelijk begeleiden wij de werknemer bij het vinden van passend werk. De 3e spoorbegeleiding beperkt de kosten voor de werkgever.

Hoe

Re-integratiebegeleiding is bij uitstek maatwerk. Toch vormt een aantal aspecten een vast onderdeel. Elk traject start met een intake waarin de reden van uitval en de belastbaarheid van de werknemer besproken wordt. Dit is het uitgangspunt voor het vinden en herplaatsen in een nieuwe functie. Tevens vormt het de basis voor het plan van aanpak dat wij u en de werknemer voorstellen. Daarbij putten wij uit een breed spectrum van interventies. Bijvoorbeeld: psychologische begeleiding- en onderzoek, jobhunting, bemiddeling en trainingen. Bovendien heeft Mind at Work inzicht in de arbeidsmarkt en een gevarieerd netwerk van werkgevers.