ONTWIKKELADVIES 45+

Vraagt u zich wel eens af hoe uw werk er over 10 jaar uit ziet? Bestaat het dan nog wel? Kan u het nog uitvoeren? Wilt u dat ook tot u de AOW gerechtigde leeftijd heeft bereikt of wilt u iets misschien iets anders gaan doen. Welke stappen kunt u daarvoor ondernemen?

Als u zich dit wel eens afvraagt of uw werkgever en u bent 45 jaar of ouder, dan kunt u zich mogelijk aanmelden voor een Gratis Persoonlijk Ontwikkeladvies. U krijgt dan een beeld van uw situatie op de arbeidsmarkt. Samen met onze loopbaancoach kijkt u welke stappen u kunt nemen om gezond en werkend uw pensioenleeftijd te bereiken.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een tijdelijke subsidieregeling opengesteld.  Het Ontwikkeladvies is een onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers en loopt tot 1 januari 2020.

Voor wie?

Indien u 45-plus bent en

  1. Minimaal 12 uur per week werkt (en dus niet werkloos bent)
  2. Niet ziek bent
  3. Niet in een reorganisatie of ontslagregeling zit

Met ingang van 1 januari 2019 is het ontwikkeladvies toegankelijk voor alle beroepsgroepen ! Iedereen kan in aanmerking komen voor de subsidieregeling. 

Het Ontwikkeladvies voor U en voor uw werkgever geheel kosteloos (het subsidiefonds verstrekt ons na afloop van de begeleiding rechtstreeks de volledige subsidie).

Het resultaat

Het resultaat van het Ontwikkeladvies is een persoonlijk ontwikkelplan voor de komende jaren. U heeft een duidelijk beeld van uw situatie op de arbeidsmarkt, krijgt zicht op uw toekomst en heeft duidelijke doelen om naar toe te werken.

Werkwijze

Samen met onze loopbaancoach gaat u kijken welke stappen u kunt nemen om gezond en werkend uw pensioenleeftijd te bereiken. Hiertoe stelt u een stappenplan op en staat u stil bij de volgende vragen:

  1. Wat kan ik?
  2. Wat wil ik?
  3. Hoe ziet de toekomst van mijn vak eruit?
  4. Wat is er voor nodig om in de toekomst gezond en met plezier te blijven werken in hetzelfde of in een ander beroep.

Het antwoord op deze vragen legt u vast in een persoonlijk actieplan, uw persoonlijk Ontwikkeladvies voor de komende jaren.