WERKNEMERSVAARDIGHEDEN TRAINING

Werkgevers willen graag dat werknemers passend gedrag vertonen op de werkvloer. De werknemersvaardigheden training kan hen helpen hun werk met plezier en succes uit te voeren.

Wanneer in te zetten?

Als werkgevers willen werken aan het vergroten van vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer bij hun werknemers, als werknemers geadviseerd zijn om deze vaardigheden te verbeteren, of als zij hier zelf het initiatief voor nemen. Het gaat om vaardigheden op sociaal, communicatief, rationeel en emotioneel gebied.

Het resultaat

Na afloop van de training hebben de deelnemers:

  1. meer inzicht gekregen in wat passend gedrag is op de werkvloer en weten ze beter hoe ze om kunnen gaan met zowel hun collega’s als hun werkgever. Dit maakt dat ze beter hun grenzen kunnen aangeven en hun mening op juiste wijze kunnen delen met anderen op hun werk.
  2. handvatten gekregen voor het plannen en uitvoeren van werkzaamheden. Dit maakt dat ze hun werk beter kunnen indelen en tevens hier duidelijk afspraken over kunnen maken.
  3. meer inzicht in hoe om te gaan met situaties op het werk en goed mee te draaien op de werkvloer.

Werkwijze

In de training wordt gebruik gemaakt van opdrachten en interactieve oefeningen.