VERZUIM – EN CASEMANAGEMENT IN DE PRAKTIJK

De Wet verbetering poortwachter (Wvp) schrijft nauwgezet voor aan welke regels werkgevers en werknemers moeten voldoen bij (dreigend) verzuim. Verzuim- en casemanagement in de praktijk is erop gericht om betrokkenen vanuit werkgeverszijde te informeren om een gedegen verzuimbeleid te kunnen voeren.

Wanneer in te zetten?

Als verantwoordelijken voor verzuim- en casemanagement in een bedrijf, zoals HR-managers, medewerkers personeelszaken en leidinggevenden, willen weten wat zij moeten doen om te voldoen aan de huidige wetgeving en hoe zij hun verzuimbeleid het beste vorm kunnen geven.

Het resultaat

Na afloop van deze praktijkgerichte training heeft de verzuim- en casemanagementverantwoordelijke inzicht in:

  1. de verplichtingen en mogelijkheden van de Wvp en WIA-uitkering;
  2. het gedegen begeleiden van medewerkers tijdens verzuim en werkhervatting;
  3. kostenbesparende mogelijkheden;
  4. de rol van deskundigen en wanneer u deze inschakelt;
  5. interventiemogelijkheden;
  6. mogelijkheden om loonsanctie te voorkomen.

Werkwijze

Mind at Work start met een inventarisatie bij de werkgever waarin vastgesteld wordt hoe het huidige verzuimbeleid is georganiseerd en welke vraag hij of zij centraal wil stellen. Op basis van deze inventarisatie stellen wij een training-op-maat samen voor een groep van maximaal 8 deelnemers. De training geven wij op locatie (incompany) of bij Mind at Work (Almere of Amsterdam). Duur: 2 dagdelen.