TRAINING PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Men wil vaak de persoonlijke en sociale competenties verder ontwikkelen, maar ondersteuning hierbij is ook vaak gewenst. In de training persoonlijke effectiviteit gaat men aan de slag om de zelfsturing, persoonlijke kracht en sociale weerbaarheid te versterken. De training is bijzonder geschikt voor werknemers in een re-integratieproces of outplacementtraject.

Wanneer in te zetten?

Als iemand effectiever wil leren werken.

Het resultaat

  1. inzicht in (het gevolg) van gedrag, de keuzes en eigen verantwoordelijkheid;
  2. effectieve assertiviteit waarbij de relatie met de ander gezond blijft;
  3. betere omgang met spanningen en stress;
  4. betere omgang met feedback geven en ontvangen;
  5. inzicht in de eigen kwaliteiten en uw functioneren op het werk.

Werkwijze

De groepstraining wordt voorafgegaan door een individueel gesprek met de trainer waarin de (potentiële) deelnemer zijn of haar persoonlijke doelen bespreekt. Op basis van dit gesprek bepaalt de trainer of de training persoonlijke effectiviteit voor deze persoon geschikt is. De training beslaat zes dagdelen gedurende maximaal drie maanden. Tijdens de bijeenkomsten worden de huiswerkopdrachten besproken. De deelnemer oefent de vaardigheden en beschrijft de eigen inzichten in tussentijdse reflectieverslagen.
De training wordt afgerond met een eindverslag waarin een praktisch plan van aanpak de deelnemer ondersteunt om de versterkte vaardigheden ook in de toekomst toe te passen. Bovendien heeft hij of zij met de trainer een individueel afrondingsgesprek waarbij eventueel ook een re-integratieconsulent of leidinggevende aanwezig is.