Sommige jongeren staan op het punt om aan hun stage te beginnen, maar hebben geen idee wat hen te wachten staat en vinden het daardoor spannend. Stage2Work bereidt hen goed voor zodat de kans dat zij een verkeerde keuzes maken en uitvallen verkleind wordt.

Wanneer in te zetten?

Voor leerlingen in het VMBO, praktijkonderwijs en ROC die voor het eerst op stage gaan.
De training wordt als groepstraining aangeboden of aan individuele leerlingen gegeven.

Het resultaat

  1. de leerling bezit relevante vaardigheden zoals: persoonlijke presentatie, sollicitatie- en sociale vaardigheden, conflicthantering;
  2. de leerling heeft een realistisch beeld van zijn of haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt;
  3. de leerling is gemotiveerder doordat hij of zij meer succes ervaart;
  4. de kans dat hij of zij voortijdig uitvalt of verkeerde keuzes maakt is verkleind;
  5. de samenwerking tussen school en bedrijf is verbeterd en daar profiteert iedereen van.

Hoe

Mind at Work geeft de training bij leerlingen op school. Deze neemt de lessen in het schoolrooster op. Een klas wordt opgedeeld in groepen van maximaal 12 leerlingen. De training duurt circa 5-6 uur, verdeeld over 1 tot 4 bijeenkomsten. Mind at Work organiseert de training op maat. Dat betekent dat de programmablokken in overleg tussen de school en ons worden samengesteld uit verschillende trainingsonderwerpen.

De gemeente Almere maakt Stage2Work mede mogelijk. Voor een beperkt aantal trainingen zijn daardoor aan de deelname geen kosten verbonden voor leerling en school.