PSYCHOMENTALE TRAINING

Voor mensen die na een periode van tegenslag weer aan de slag willen, maar behoefte hebben aan ondersteuning bij het maken van plannen, het aanvaarden van complexe taken en het verbeteren van hun concentratie en geheugen is er de Psychomentale training.

Wanneer in te zetten?

Als mensen cognitieve problemen, vermoeidheid of fysieke pijn ondervinden als gevolg van burn-out, niet aangeboren hersenletsel (NAH) of fysieke klachten, en deze problemen hun functioneren thuis of op het werk in de weg staan.

Het resultaat

Door de training leert iemand om:

  1. beter te onthouden en zich te concentreren;
  2. efficiënter te denken en te handelen;
  3. om te gaan met stress en pijn;
  4. grenzen te verleggen;
  5. zich optimaal in te zetten voor werktaken.

Werkwijze

De deelnemer start met een kennismakingsgesprek met de trainer. Samen formuleren zij zijn of haar persoonlijke doelen. Daarna neemt hij of zij deel aan de groepstraining waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

  1. cognitieve technieken ter verbetering van leervermogen, geheugen en concentratie;
  2. rationeel emotionele en ontspanningstechnieken;
  3. voorbereiding op (re-) integratie: plannen en keuzes maken rekening houdend met ambities, persoonlijke mogelijkheden, werkervaring en wensen. Maar ook met status, geld, levensfase en directe familie.

De ervaring leert dat de deelnemers ook veel steun aan elkaar ondervinden. De training bestaat uit 13 wekelijkse groepsbijeenkomsten van maximaal 12 deelnemers. Elke bijeenkomst beslaat een dagdeel. Tussen de bijeenkomsten door krijgt de deelnemer huiswerkopdrachten mee. Na afloop heeft de deelnemer een evaluatiegesprek met de trainer waarin zij samen het vervolgplan van aanpak bespreken. Eventueel is bij dit gesprek ook een re-integratieconsulent of leidinggevende aanwezig.