TRAINING SOCIALE COMPETENTIES

In de training sociale competenties leren jongeren en jongvolwassenen die zich onzeker voelen in het contact met anderen of moeite hebben met de eisen die de buitenwereld aan ze stelt rekening houden met anderen én met zichzelf, zodat de kans dat zij een baan vinden of houden vergroot wordt.

Wanneer in te zetten?

Als klanten moeite hebben met de eisen die binnen en buiten school of werk aan hen worden gesteld. Ook jongvolwassenen met sociale belemmeringen op het werk hebben baat bij de training.

Het resultaat

In de training sociale competenties leert de klant zich beter staande te houden in contacten met anderen waarbij deze problemen ervaart. Hij of zij leert om beter samen te werken, om te gaan met opdrachten of eisen die er aan hem of haar worden gesteld. Ook leert de klant om zich beter te uiten. Deze wordt zich bewuster van de eigen manier van communiceren, verbaal en non-verbaal. Bovendien wordt ervaren welk effect de manier van communiceren heeft op de omgeving. Zo worden er nieuwe vaardigheden aangeleerd waarmee de klant in staat is om de huidige periode goed af te ronden en de toekomst tegemoet te gaan.

Werkwijze

De training sociale competenties is een wekelijkse groepstraining 3 uur per keer gedurende 15 weken. De groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers. In de training oefenen de deelnemers praktijksituaties die voor hen herkenbaar zijn.