TRAINING PERSOONLIJKE EFFECTIVITEIT

Klanten willen vaak de persoonlijke en sociale competenties verder ontwikkelen, maar ondersteuning hierbij is ook vaak gewenst. In de training persoonlijke effectiviteit gaat men aan de slag om de zelfsturing, persoonlijke kracht en sociale weerbaarheid te versterken. De training is bijzonder geschikt voor klanten in een re-integratieproces of outplacementtraject.

Wanneer in te zetten?

Als een klant er baat bij heeft om effectiever te leren werken.

Het resultaat

De klant heeft:

  1. inzicht in (het gevolg) van gedrag, de keuzes en eigen verantwoordelijkheid;
  2. effectieve assertiviteit waarbij de relatie met de ander gezond blijft;
  3. betere omgang met spanningen en stress;
  4. betere omgang met feedback geven en ontvangen;
  5. inzicht in de eigen kwaliteiten en uw functioneren op het werk.

Werkwijze

De groepstraining wordt voorafgegaan door een individueel gesprek met de trainer waarin de klant zijn of haar persoonlijke doelen bespreekt. Op basis van dit gesprek bepaalt de trainer of de training persoonlijke effectiviteit voor deze klant geschikt is. De training beslaat zes dagdelen gedurende maximaal drie maanden. Tijdens de bijeenkomsten worden de huiswerkopdrachten besproken. De klant oefent de vaardigheden en beschrijft de eigen inzichten in tussentijdse reflectieverslagen.
De training wordt afgerondt met een eindverslag waarin een praktisch plan van aanpak de klant ondersteunt om de versterkte vaardigheden ook in de toekomst toe te passen. Bovendien heeft hij of zij met de trainer een individueel afrondingsgesprek waarbij eventueel ook een re-integratieconsulent of leidinggevende aanwezig is.