Persoonlijkheid

Is uw kind onzeker, faalangstig, met een negatief zelfbeeld? Of is er juist sprake van drift- en huilbuien en is uw kind vaak boos, opstandig en zelfs agressief? Mogelijk ziet u ook dat het contact leggen niet altijd makkelijk is voor uw kind en dat er klachten zijn als slapeloosheid, concentratieproblemen of zelfs fysieke klachten als hoofdpijn.

sand-beauty-1-1332282

Hoe uw kind zich voelt en functioneert is grotendeels afhankelijk van de sociaal-emotionele ontwikkeling en de persoonlijkheid van uw kind.

Door een onderzoek wordt meer inzicht verkregen in haar of zijn persoonlijkheid. Tijdens dit onderzoek gaan we dieper in op de sterke punten van uw kind en zijn of haar motivatie. Daarnaast kan de manier waarop wordt omgegaan met moeilijke situaties, spanning en anderen van belang blijken.

Omdat deze vragen altijd complex zijn en juist ook de omgeving hier een belangrijke invloed heeft gaan we graag in gesprek.

Werkwijze

 • Gesprek ongeveer 1 uur
 • Testonderzoek ongeveer 4 uur
 • Nabespreking ongeveer 1 uur

Vragenlijsten

 • Aseba vragenlijsten (CBCL, YSR en TRF)
 • Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst junior (NPV-J-2)
 • Competentiebelevingsschaal voor adolescenten (CBSA)
 • Klachtenlijst (SCL-90)
 • Adolescenten Temperament Lijst (ATL)
 • Prestatie Motivatie Test voor kinderen (PMT-K)
 • Utrechtse Coping Lijst (UCL)
 • Inventarisatielijst omgaan met anderen (IOA)

Maak een afspraak

Meer weten of een afspraak maken?

Neem contact met ons op via dit formulier of bel ons op nummer 036 5469570.