Leerstijl & leerproblemen

Jongeren en kinderen hebben andere manieren van leren (leerstijlen). Dit betekent dat ze zowel op school als thuis een andere benadering nodig hebben.

Wanneer uw kind minder goed leert kan dit echter ook andere oorzaken hebben: zowel neurologisch, sociaal als psychisch.

Leerproblemen

Leren doet beroep op meerdere vaardigheden. Zowel aandacht, geheugen, visueel overzicht houden, intelligentie en kunnen plannen zijn belangrijk. Maar de belemmering kan ook sociaal of psychisch zijn. Door ons uitgebreide pakket aan testen kan gericht in kaart worden gebracht waar uw kind meer of minder problemen heeft.

leerstijlen

De leerstijl is de wijze waarop geleerd wordt. Dit is per persoon verschillend. Vermunt omschrijft het begrip leerstijl als: ‘een samenhangend geheel van leerstrategieën, leermodellen en leeroriëntatie, dat kenmerkend is voor een lerende in een bepaalde periode’.

Vermunt onderscheidt vier leerstijlen:
– De betekenisvolle leerstijl. Een leerling met deze stijl is op zoek naar inzicht en samenhang.
– De toepassingsgerichte leerstijl. Een leerling met deze stijl concretiseert veel en zoekt voorbeelden.
– De reproductiegerichte leerstijl. Een leerling met deze stijl doet alles stapsgewijs. Hij herhaalt en memoriseert veel.
– De ongerichte leerstijl. In dit geval weet de leerling niet op welke manier hij leert. Deze leerlingen zijn vaak stuurloos en nauwelijks in staat om zelfstandig te studeren.

Ook Kolb heeft vier leerstijlen benoemd:
– De divergente leerstijl. Een leerling met deze stijl is een beschouwer. Hij heeft een rijk voorstellingsvermogen, veel fantasie en creativiteit.
– De assimilerende leerstijl. Een leerling met deze stijl is een denker. Hij zoekt naar samenhang.
– De convergente leerstijl. Een leerling met deze stijl is een beslisser. Hij werkt planmatig.
– De uitvoerende leerstijl. Een leerling met deze stijl is een doener. Hij is praktisch ingesteld.

Werkwijze

 • Gesprek – 1 uur
 • Testonderzoek – 4 uur
 • Nabespreking – 1 uur

Maak een afspraak

Meer weten of een afspraak maken?

Neem contact met ons op via dit formulier of bel ons op nummer 036 5469570.

Tests

 • Motivatie- en leerstijlenvragenlijst tot en met middelbaar niveau (MLV-M)
 • Motivatie- en leerstijlenvragenlijst hoger niveau (MLV-H)
 • School Attitude Questionnaire Internet (SAQI)
 • Prestatie Motivatie Test voor kinderen (PMT-K).
 • Wechsler Intelligence Scale for Children – III (WISC–III)
 • Bourdon-Wiersma (BWT)
 • Color-Word Interference Test (CWIT)
 • Trail Making Test (TMT)
 • 15-Woordentest (15-WT)
 • Complexe figuur Test (CFT)
 • Towertes en Fepsy: testbatterij voor neurocognitieve functies
 • Aseba vragenlijsten (CBCL, YSR en TRF)
 • Nederlandse Persoonlijkheidsvragenlijst junior (NPV-J-2)
 • Competentiebelevingsschaal voor adolescenten (CBSA)
 • Klachtenlijst (SCL-90)
 • Adolescenten Temperament Lijst (ATL)
 • Prestatie Motivatie Test voor kinderen (PMT-K)
 • Utrechtse Coping Lijst (UCL)
 • Inventarisatielijst omgaan met anderen (IOA).