Sluitende Aanpak – leren en werken in de zorg

Sluitende Aanpak is een succesvol project waarbij deelnemers de mogelijkheid hebben gekregen om via een leer-werktraject een diploma te behalen binnen de sector Zorg en Welzijn!

Het project is bedoeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zowel jongeren in de leeftijd van 17 t/m 27 jaar als volwassenen. Vanuit het traject wordt de deelnemer toegeleid naar werk dat passend is en in een omgeving waar iemands talent tot uiting kan komen. Werk en opleiding zijn afgestemd op het bereik van de deelnemer en biedt ruimte om capaciteiten te ontwikkelen. De kansen van de deelnemer op de arbeidsmarkt zijn hierdoor vergroot. Sluitende Aanpak is gesubsidieerd door de gemeente Almere.

De gemeente Almere heeft als doelstelling om deelname aan de samenleving te verbeteren en maatschappelijke participatie te bevorderen, door sociale en economische zelfredzaamheid naar vermogen te stimuleren. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn eigen krachten, maatwerk, preventie, uitgaan van mogelijkheden en betere aansluiteng onderwijs-arbeidsmarkt.

Sluitende Aanpak heeft hier succesvol invulling aan gegeven. 7 jongeren hebben na een intense 2 jaar van leren en werken onder begeleiding van een consulent, hun diploma in ontvangst mogen nemen. De tweede groep van volwassen deelnemers is in de afrondende fase van het traject.

Meer weten over de mogelijkheden van Sluitende Aanpak? Bel ons gerust voor meer informatie.