SAMENSPEL

Samenspel is een project met als doel het ontwikkelen en invoeren van een methode die kwetsbare jongeren helpt om via teamsport werknemersvaardigheden aan te leren. Zo hebben zij meer kans dat ze werk krijgen en houden.

team

Samenspel is in de loop der tijd ook succesvol ingezet bij andere doelgroepen, bijvoorbeeld bij gedetineerden ter voorbereiding op hun terugkeer in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Sport- en werknemersvaardigheden

Het gaat om jongeren die afkomstig zijn uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Veel van deze jongeren ondervinden leer-, sociale en organisatorische problemen waardoor zij meer risico lopen op voortijdige schooluitval. De jongeren behalen vaak geen startkwalificatie en het vinden van een reguliere werkplek gaat moeilijk. Met dit project willen wij onderzoeken of de onderwijsmodules sport en werknemersvaardigheden een verbetering voor ze is .

Goede leeromgeving

Sporten is een speciale mogelijkheid voor jongeren om spelenderwijs werknemersvaardigheden aan te leren. Sport, en zeker teamsport, vraagt bepaalde vaardigheden die ook in een werksituatie nodig zijn. Zoals stipt zijn, samenwerken, luisteren tijdens instructies, gezag erkennen, spelregels naleven en leren incasseren. Sport wordt door jongeren ook meestal als minder vervelend ervaren dan leren. Ze sporten niet alleen, maar doen dat met jongeren in dezelfde situatie. Zij kunnen elkaar stimuleren. Teamsport is een goede leeromgeving voor de doelgroep. Zij leren het best uit de praktijk.

Training

De leerlingen uit de doelgroep volgen een verplichte, speciale sporttraining onder schooltijd. Ze worden getraind in vaardigheden die voor de betreffende sport en voor toekomstig werknemerschap nodig zijn. De training wordt gegeven door speciaal daartoe opgeleide docenten.

Resultaat

De werknemersvaardigheden die zijn opgedaan, leiden voor de leerlingen tot meer succes bij het doorlopen van stages en bij het vinden van werk. Daarnaast wordt de deskundigheid voor het aanleren van werknemersvaardigheden bij de sportdocenten vergroot.

Het project Samenspel is een experimenteel onderzoek en initiatief van Mind at Work, de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Windesheim, onderzoeksbureau AStri en het Nova College in opdracht van het UWV.

Lees de publicatie, ‘ Sportenderwijs kansen op werk vergroten‘!, bron: Aan de Slag, mei 2011