Leerwerkbedrijven in het MKB hebben niet altijd de tijd, het geld en de middelen om nieuwe (potentiele) medewerkers structureel goed op te leiden. Leerwerkcirkels zijn daar een antwoord op. Binnen Leerwerkcirkels werken erkende leerbedrijven in de regio Almere samen. Zij zijn ván en vóór de deelnemende bedrijven. Door de samenwerking zorgen de deelnemende bedrijven ervoor dat (nieuwe) medewerkers zich via een opleidings-/ en trainingstraject kunnen ontwikkelen en dat steeds de meest geschikte persoon, voorzien van de juiste vaardigheden, op de juiste plek komt. Hierbij hoort HR-beleid op maat, goede praktijkbegeleiding en de mogelijkheid tot doorstroom van medewerkers. En natuurlijk leidt samenwerking binnen een Leerwerkcirkel tot kennisdelen en wederzijdse inspiratie.

Mind at Work heeft vanuit Vliegende Brigade de opdracht gekregen om bijeenkomsten te organiseren waarbij partijen uit de arbeidsmarkt, het onderwijs en overheid (Triple Helix) met elkaar in gesprek komen en samenwerkingsverbanden ontstaan (cirkels). Mind at Work organiseert deze bijeenkomsten, ondersteunt de ontwakende samenwerkingsverbanden.

Mind at Work koppelt tijdens dialoogtafels mensen uit de Triple Helix aan elkaar om te komen tot een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. Deze samenwerking kan op verschillende manieren plaatsvinden en er zijn dan ook verschillende vormen van samenwerkingsverbanden (cirkels) die worden opgezet.

  1. De moedercirkel. Dit verband overziet het ontstaan van nieuwe cirkels, is eerste aanspreekpunt voor organisaties en (potentiele) medewerkers.
  2. Vaardighedencirkels. In dit samenwerkingsverband spreken bedrijven af dat medewerkers bepaalde vaardigheden bij hen kunnen opdoen. Er kan hierbij ook gerouleerd worden met medewerkers of er kan worden afgesproken dat medewerkers slechts kort komen ‘proeven’ bij elke organisatie waardoor de belasting van de individuele organisaties beperkt is.
  3. Powercirkels. Het opleiden/certificeren van medewerkers in samenwerking met meerdere bedrijven. Een mogelijke vorm is hierbij de springpool:
    • In de springpool kunnen medewerkers worden opgeleid en ingezet bij bedrijven (bijvoorbeeld nieuwe vorkheftruckchauffeurs).

Wanneer uit deze dialoogtafels nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan worden deze door de moedercirkel ondersteund om uit te groeien tot een volwaardige cirkel.

MEEDOEN

Heeft u interesse om deel te nemen en een bijeenkomst bij te wonen? Aanmelden kan via info@mindatwork.org.
Meer weten? Bel gerust naar 036 – 546 95 70 en vraag naar Frank Oderkerk, projectleider.