ALMEERKANS

Kabinet Rutte II stelt als doel het aantal VSV‘ers (Vroegtijdig schoolverlaters) in 2016 terug te dringen tot maximaal 25.000. Investeren in jongeren en hun startkwalificatie loont. Met een startkwalificatie hebben jongeren betere arbeidsmarkt-perspectieven.

Sinds 2003 worden leerlingen die dreigen uit te vallen op het voortgezet onderwijs in Almere in Almeerkans opgevangen en begeleid. In samenwerking met Passend Onderwijs Almere, scholen en de gemeente Almere ondersteunt Mind at Work deze leerlingen die moeite hebben met de eisen die school aan hen stelt,  en begeleidt hen naar een beroepsopleiding of betaald werk.

Gedurende maximaal 1,5 jaar worden de leerlingen intensief begeleid. Er vindt een uitgebreid onderzoek naar waar en waardoor deze jongeren precies moeite hebben met school, de jongeren volgen een sociale competentietraining en lopen tegelijkertijd stage, en worden begeleid terug naar school of naar een betaalde werkplek.

Almeerkans is een voorbeeldproject voor de Aanval op  schooluitval van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Op de website van OCW vindt u informatie over de aanpak en ontwikkelingen van voortijdig schoolverlaten.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Almere en het Europees Sociaal Fonds (ESF) die zich voluit inzetten voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.