Elly Zeef, oprichter/directeur-bestuurder Stichting Mind at Work neemt na 25 jaar afscheid en draagt het stokje over.
 
Almere –  Na zich bijna 25 jaar te hebben ingezet voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in de breedste zin van het woord, zal Elly Zeef per  1 juli 2020 afscheid nemen van  Mind at Work om met pensioen te gaan.
 
Almere is sinds 20 jaar de thuisbasis van Mind at Work. Elly heeft met haar stichting veel voor Almere betekend, zoals het al 15 jaar succesvolle traject voor voortijdig schoolverlaters “Almeerkans”, en trajecten als “Meiden met Pit!” en “IntoWork”. Buiten de gemeentegrenzen is Mind at Work vooral actief binnen de zakelijke dienstverlening.

Het vertrek van Elly is aanleiding voor de organisatie van een congres, waarbij wordt stilgestaan bij het verleden, heden en toekomst rondom het thema “het versterken van levenscompetenties”, bij uitstek hét thema waarvoor Elly zich de afgelopen 25 jaar, iedere dag heeft ingezet.
Het congres zal plaatsvinden op 24 juni 2020 in theater Corrosia, Almere-Haven.

Marie-Fleur Lobry zal per 1 mei 2020 als directeur-bestuurder van Mind at Work in dienst treden en tot 1 juli 2020 ingewerkt worden door Elly Zeef. Elly Zeef blijft gedurende die periode tot 1 juli 2020 fungerend directeur-bestuurder van Mind at Work

Elly Zeef
Marie-Fleur Lobry