OUTPLACEMENT

Als u een werknemer moet ontslaan, kan dit een ingrijpende gebeurtenis zijn. Misschien gaat u, al dan niet op verzoek van uw werknemer, een outplacementtraject financieren. Een outplacementtraject van Mind at Work is erop gericht om de werknemer die met ontslag te maken krijgt te ondersteunen. Ook wordt er bemiddeld bij het vinden van nieuw werk.

Voor wie?

Voor wanneer u gedwongen bent uw werknemer te ontslaan als gevolg van reorganisatie, bedrijfseconomische of functionele redenen, buiten de eigen schuld van de werknemer.

Het resultaat

Het beëindigen van een dienstverband is een ingrijpend proces dat voor uw werknemer vaak gepaard gaat met een beschadigd zelfvertrouwen of een geschonden vertrouwen in anderen. Een juiste ondersteuning kan hierin veel herstellen. De intensieve begeleiding zorgt ervoor dat de werknemer het verleden weet los te laten en zich weer gaat focussen op de toekomst. Zo ontwikkelt hij of zij voldoende zelfvertrouwen om een baan bij een nieuwe werkgever te kunnen bemachtigen.

Hoe

Een consulent of psycholoog van Mind at Work heeft met de werknemer een intakegesprek. Op basis hiervan stellen we vast welke interventies mogelijk zijn. Psychologische begeleiding of onderzoek, jobhunting, training, bemiddeling of een combinatie van deze interventies kunnen worden ingezet. De werknemer krijgt hulp bij de verwerking van het komende afscheid. We adviseren welke stappen het best genomen kunnen worden op weg naar een nieuwe werkomgeving. U en uw werknemer ontvangen een rapportage met daarin een plan van aanpak. U zal zorgdragen voor de financiering van het traject.