Sluitende Aanpak – leren en werken in de zorg

Bij Sluitende Aanpak bieden wij mensen de mogelijkheid op een leer-werktraject met diploma!

De gemeente Almere heeft als doelstelling om deelname aan de samenleving te verbeteren  en maatschappelijk participatie te bevorderen, door sociale en economische zelfredzaamheid naar vermogen te stimuleren. Belangrijk uitgangspunten hierbij zijn eigen kracht, maatwerk, preventie, uitgaan van mogelijkheden en betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Mind at Work heeft leerwerktrajecten opgezet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Vanuit het traject wordt de deelnemer toegeleid naar werk dat passend is en in een omgeving waar iemands talent tot uiting kan komen. Werk en opleiding worden afgestemd op het bereik van de deelnemer en bied ruimte om capaciteiten te ontwikkelen. De kansen van de deelnemer op de arbeidsmarkt worden hierdoor vergroot. Sluitende Aanpak wordt gesubsidieerd door gemeente Almere.

Sluitende aanpak gaat binnenkort van start voor jongeren tot 27 jaar! Klik hier voor meer informatie over deelname.