Into Work biedt een helpende hand voor jongeren waarbij de overgang van school naar werk niet zo gemakkelijk gaat en helpt hen door ze te activeren voor werk en te bemiddelen naar een passende vervolgplek!

Voor wie?

Voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar die in de gemeente Almere wonen,  geen startkwalificatie* hebben, van school uitstromen én gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan. Jongeren met een Wajong status van UWV kunnen niet deelnemen aan Into Work.

Startkwalificatie wil zeggen een MBO niveau 2, havo of vwo diploma

Het resultaat

 1. jongeren krijgen zicht op de eigen mogelijkheden, belemmeringen en passende beroepen
 2. hun sollicitatie- en werknemersvaardigheden worden beter
 3. ze worden begeleid naar een passende vervolgplek

Werkwijze

Tijdens een kennismakingsgesprek vindt er een warme overdracht van school naar Into Work plaats. Er wordt besproken wat het doel, de motivatie en de bereidheid van de jongere is. Als dit voldoende aansluit bij de doelstelling en mogelijkheden van Into Work kan de jongere begeleid worden binnen het programma van Into Work. Afhankelijk van de hulpvraag worden er verschillende trajectonderdelen ingezet en een tijdspad bepaald. Dit wordt vastgelegd in het plan van aanpak. Het traject duurt maximaal 2 jaar.

Mogelijke trajectonderdelen

 1. beroepen interesse vragenlijst;
 2. werknemersvaardighedentraining;
 3. individuele (psychologische) begeleiding;
 4. sollicitatie en social media training;
 5. arbeidstrainingscentrum (ATC);
 6. jobcarving/ functiecreatie;
 7. bemiddeling;
 8. nazorg op werk;
 9. jobcoaching.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Almere en het Europees Sociaal Fonds (ESF) die zich voluit inzetten voor de bestrijding van de jeugdwerkloosheid.