ALMEERKANS

Sommige jongeren lukt het niet om een diploma voor het regulier Voortgezet Onderwijs te behalen. Problemen thuis kunnen daarbij een rol spelen. Het project Almeerkans helpt deze jongeren met het behalen van een startkwalificatie, beroepsgerichte vervolgopleiding en/of passend werk.

Voor wie?

Voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar die moeite hebben met de eisen die school aan hen stelt.
Een diploma voor het regulier Voortgezet Onderwijs zit er voor hen waarschijnlijk niet in, een beroepsgerichte vervolgopleiding zien ze veel meer zitten.

Het resultaat

Afhankelijk van hun persoonlijke mogelijkheden:

  1. een startkwalificatie voor een opleiding;
  2. een beroepsgerichte vervolgopleiding;
  3. begeleiding bij het vinden en behouden van passend werk.

Hoe

In een traject van 18 maanden begeleidt een vaste coach een jongere individueel. Daarnaast bestaat het Almeerkans-programma uit:

  1. een screeningsonderzoek voor begeleiding op maat;
  2. advies voor specifieke toekomstkansen voor school en/of werk;
  3. onderwijs-op-maat, op vaste tijden en dagen;
  4. een orienterende én een beroepsvormende stage;
  5. een training sociale competenties (15 sessies);
  6. begeleiding van enige tijd na het behalen van een MBO-1 diploma/ het verkrijgen van werk.

Praktisch

Aanmelden gaat via het zorgadviesteam (ZAT) van de middelbare school. Bij het intakegesprek zijn ook de ouders/verzorgers aanwezig. In samenwerking met ROC Flevoland is het mogelijk om je MBO-1 diploma te behalen.  Aanmelden hiervoor kan ook via het ROC.

Het project Almeerkans is het resultaat van een convenant tussen VO-scholen, de gemeente Almere en Stichting Leerlingzorg Almere. Almeerkans wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Sociaal Fonds (ESF).