Onze doelgroepen

Mind at Work richt zich met haar diensten op gebied van scholing, werk en gezondheid op personen, bedrijven en overheden.

COMPLEXITEIT is ons specialisme!

Als een rode draad loopt complexe, vaak meervoudige problematiek dwars door al onze doelgroepen heen. Ingewikkelde en diepgaande verhalen weet Mind at Work uiteen te rafelen en te analyseren, waardoor overzicht ontstaat en oplossingsrichtingen helder worden.

Vandaar dat Mind at Work bijvoorbeeld klanten met NAH (niet aangeboren hersenletsel), whiplash, chronische vermoeidheid, burnout en andere psychische klachten goed kan ondersteunen bij het (voorbereiden en hervatten van) werk. Vanuit welke doelgroep iemand ook komt.

Personen

Werkzoekenden
Mind at Work ondersteunt mensen bij hun zoektocht naar werk. Vaak gaat het om werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Door beperkingen op lichamelijk en/of psychisch vlak hebben zij meer moeite met het vinden en behouden van een duurzame baan.

Jongeren
Ook jongeren worden door Mind at Work begeleid. Jongeren die soms een steuntje in de rug nodig hebben of jongeren die kwetsbaar of overbelast zijn. Via succesvolle projecten als Meiden met Pit, Almeerkans en INTO-work worden zij teruggeleid naar school en/of begeleid naar werk.

Werknemers
Als mensen op de werkplek dreigen vast te lopen of uitvallen, kan Mind at Work helpen. Door deskundige ondersteuning in de vorm van onderzoek (assessment), coaching of training ontstaat een helder beeld en werkt iemand gestructureerd aan de verbetering van zijn functioneren.

Werkgevers

Op het gebied van verzuim en re-integratie (1e en 2e spoor) schakelen managers steeds vaker Mind at Work in voor advies en ondersteuning. Soms om hun medewerkers te helpen, soms om henzelf in praktische of beleidsmatige zin te adviseren. Outplacement en begeleiding bij organisatieverandering zijn ook mogelijk bij Mind at Work.

Opdrachtgevers

Mind at Work ondersteunt overheden, gemeenten en provincies met succesvolle trajecten om werkzoekenden aan het werk te helpen, projecten om jongeren een gerichte en succesvolle beroepskeuze te laten maken of werknemersvaardigheden aan te leren en ontwikkelt diensten die kunnen worden ingezet (onderzoek, training).