WERKNEMERSVAARDIGHEDEN TRAINING

Als klanten passend gedrag vertonen op de werkvloer, wordt het risico dat zij ontslagen worden verminderd. De werknemersvaardigheden training kan hen helpen hun werk met plezier en succes uit te voeren.

Wanneer in te zetten?

Als klanten bepaalde werknemersvaardigheden kunnen verbeteren. Het gaat om vaardigheden op sociaal, communicatief, rationeel en emotioneel gebied.

Het resultaat

Na afloop van de training hebben de klanten:

  1. meer inzicht gekregen in wat passend gedrag is op de werkvloer en weten ze beter hoe ze om kunnen gaan met zowel hun collega’s als hun werkgever. Dit maakt dat ze beter hun grenzen kunnen aangeven en hun mening op juiste wijze kunnen delen met anderen op hun werk.
  2. handvatten gekregen voor het plannen en uitvoeren van werkzaamheden. Dit maakt dat ze hun werk beter kunnen indelen en tevens hier duidelijk afspraken over kunnen maken.
  3. meer inzicht in hoe om te gaan met situaties op het werk en goed mee te draaien op de werkvloer.

Werkwijze

In de training wordt gebruik gemaakt van opdrachten en interactieve oefeningen.