SKILLS FOR WORK

Skills for Work biedt werkzoekende klanten en werkgevers een gefundeerde onderbouwing voor functies op maat.

Wanneer in te zetten?

  1. als klanten  waarbij geen sprake is van niet aangeboren hersenletsel of psychische problematiek hun Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP) willen opstellen;
  2. bij een sollicitatieprocedure;
  3. als werkzoekende klanten behoefte hebben aan begeleiding naar werk.

Het resultaat

Voor werkzoekenden of werknemers:

  1. een inzichtelijk profiel dat een overzicht geeft van specifieke werknemersvaardigheden, groei- en functiemogelijkheden;
  2. een passend advies en stappenplan om daadwerkelijk in een specifieke functie aan de slag te gaan.

Voor werkgevers:

  1. een traject voor gerichte begeleiding op de werkvloer (jobcoaching) en om de (potentiele) werknemer te matchen aan de functie;
  2. een inzichtelijk profiel als ondersteuning bij de selectie tijdens het sollicitatieproces.

Werkwijze

Na een kort kennismakingsgesprek met de consulent volgt een dagdeel waarin een psycholoog vier wetenschappelijk genormeerde tests bij de klant afneemt. Het onderzoek wordt afgesloten met een eindgesprek. Daarin bespreekt de psycholoog het persoonlijk profiel van de klant met hem/haar. Tevens ontvangt de klant een advies voor specifieke aandachtspunten binnen het werk.